سامانه توریسم پزشکی ایران
جستجوی
پیشرفته

0 مطابق آن پیدا شد

هیچ نتیجه ای یافت نشد.
آسیب شناسی یا همان پاتولوژی (pathology)؛ شاخه ای از پزشکی است که به بررسی علل بیماری و چگونگی تأثیر بیماری ها بر انسان، حیوانات، گیاهان و سایر موجودات می پردازد. متخصصان پاتولوژی این کار را با مطالعه بافت ها، سلول ها و اندام های بازیابی شده از انسان یا حیوان انجام می دهیم. پاتولوژیست معموملا 4 جنبه مختلف از یک بیماری را مورد بررسی دقیق قرار میدهد، این چهار جنبه اتیولوژی (علت شناسی)‏، پاتوژنز (مکانیسم ایجاد)، مرفولوژی (ریخت شناسی)، اهمیت بالینی هستند. آسیب شناسی دارای رشته هالی متعددی همچون اتوپسی، بیوپسی و سیتوپاتولوژی تقسیم می باشد.

بهترین متخصص پاتولوژی (فوق تخصص پاتولوژی) در ایران

اگر به دنبال بهترین پزشکان متخصص پاتولوژی در سراسر ایران هستید، می توانید در این صفحه از سایت ایران تراپی، لیست پزشکان و متخصصان پاتولوژی را مشاهده کنید. این پزشکان جزء بهترین، نامدارترین و با تجربه ترین پزشکان متخصص پاتولوژی در ایران هستند.